O nás

Jsme zde, abychom pomáhali těm,

 kteří si nedokážou sami pomoci.
Jsme zde, abychom promlouvali za ty,
kdo mají strach promluvit.
Jsme zde, abychom ukázali cestu těm,
 kteří nevědí kudy kam.

Jedním z hlavních znaků křesťanské církve všech dob je spolu se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí také diakonie – služba potřebným. Řecký pojem diakonia pochází původně ze světské oblasti, kde vyjadřoval „přisluhování při stolu, podávání jídla a nápoje“. V dalším významu slova znamená „nést odpovědnost za zajištění života“.

Služba bližním v nejrůznějších podobách byla charakteristickým znakem křesťanské církve od jejího počátku. Moc Ducha svatého se projevuje v neokázalé službě a trpělivé pomoci bližním. Původním zdrojem a stálým motivem křesťanské diakonie je Boží láska.

Diakonie a misie CČSH vznikla z naléhavé potřeby církve zlepšit situaci v sociální oblasti. Pro jednotlivě fungující a vznikající aktivity v náboženských obcích bylo důležité zajistit celkové zastřešení svých služeb.

Schválením vzniku Diakonie a misie CČSH  28. 8. 1994 se CČSH přiřadila k dalším církvím, které pro svoji sociální činnost zřídily diakonii či charitu. Diakonie a misie CČSH byla k 1. 1. 1994 registrována u Ministerstva kultury jako samostatná právnická osoba. Postupně vznikala jednotlivá střediska diakonie se svou specifickou náplní činnosti.

Zřizovatelem Diakonie a misie CČSH a jednotlivých středisek je Církev Československá husitská. Činnost diakonie řídí Správní rada Diakonie a misie CČSH, kterou tvoří zástupci jednotlivých diecézí CČSH a diakonických středisek.