Informace pro vás

 

Diakonie a komunitní plánování v regionech

 

Většina středisek naší diakonie se zapojila do komunitního plánování v obcích a regionech, kde působí. Jedno takové setkání, jehož účelem byla tvorba akčního plánu k opatřením v komunitním plánu v oblasti poskytování služeb seniorům v Libereckém kraji se uskutečnilo 8.4.2013 v Chrastavě. Účast zástupců Diakonie a misie na těchto jednáních přispívá nejen k lepší komunikaci s orgány samosprávy, ale také k výměně zkušeností s dalšími poskytovateli služeb v dané oblasti. (H.Z. duben 2013)

 

Kalendář, hrnky a spol ze střediska Nazaret v Borovanech

 

Kdo z vás by chtěl podpořit středisko diakonie Nazaret v Borovanech a zároveň udělat radost sobě i blízkým má možnost toto realizovat koupí kalendáře (nyní za zvláště výhodnou cenu), hrnků, koberečků či tašek, které jsou vyrobeny ve zdejší dílně. Výrobky jsou vskutku kouzelné. Prohlédnout si je můžete přímo v dílně v zahradě borovanského zámečku nebo na internetových stránkách střediska www.nazaret.cz nebo na stránkách internetového obchodu Fler na adrese:  www.fler.cz/dilna-nazaret. Děkujeme za vaši podporu. (H.Z. březen 2013)

 

MDŽ se seniorkami ze tří zemí

 

Pod záštitou diakonie se zúčastnily seniorky z Hrádku oslavy Mezinárodního dne žen v Německé Žitavě. Společně s kolegyněmi z Liberce, polské Bogatynii a německé Žitavy měly možnost prožít kulturní program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školky i pěvecký soubor seniorek. Paní Petra-Laksar Modrok připomněla mezinárodní projekty, které jsou připraveny pro seniory v Trojzemí. V letošním roce jsou to již 102. oslavy tohoto výročí. (H.Z. březen 2013)

 

 Diakonie připravuje nový plán rozvoje

 

Společně se zástupci jednotlivých diecézí připravuje  DMCČSH dokument, který bude ukazovat směr činnosti naší církve v oblasti diakonie a misie.V první řadě nás čeká analýza současného stavu a vytvoření takzvané SWOT - analýzy, což je je vlastně definice slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí. Pokud se chcete někdo s námi na tomto projektu spolupodílet, ozvěte se (hedvika.z@eurnet.cz) a domluvíme možnosti spolupráce. ( H.Z. únor 2013)

 

 

Udílení cen Křesadlo v Roudnici nad Labem

 

Cena pro dobrovolníky KŘESADLO proběhla v Roudnici nad Labem pod organizační záštitou diakonického střediska CČSH Centra Hláska pod vedením ThDr. Lenky Selčanové.

Tato cena je již po několik let udílena dobrovolníkům, kteří svůj volný čas a um obětují službě pro druhé. V regionu pod Řípem získala jedno z ocenění i dobrovolnice, která pracuje v našem diakonickém středisku Hláska v Roudnici nad Labem. Gratulujeme a děkujeme Janě Haznerové i všem ostatním, kteří v Centru Hláska i v našich dalších diakonických zařízeních a přejeme jim všem mnoho sil a odhodlání do jejich další činnosti. Pokud se chcete dozvědět více, tak informace najdete na internetových stránkách centrum.hlaska@centrum.cz (H.Z. leden 2013)

Změna stanov a ve zřizovací listině střediska Nazaret v Borovanech.

Na svém listopadovém zasedání schválilo Církevní zastupitelstvo CČSH změnu ve zřizovací listině a statutu střediska Nazaret v Borovanech. Došlo jednak ke změně adresy na prostory, kde středisko sídlí ale také ke změně v rozšíření činnosti střediska. Více o středisku Nazaret, jeho činnosti, plánech a poslání naleznete na jeho internetových stránkách. (H.Z. říjen 2012)

 

Dvacet let pomoci a spolupráce napříč konfesemi a Evropou.

U příležitosti 20. výročí „Partnerské pomoci o.s.“ proběhlo ve dnech 22. - 23.10.2012 v prostorách městského kostela Reformované církve ve Vídni výroční zasedání partnerských církví z Čech, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska. Zástupci jednotlivých církví diskutovali nejen o letech minulých, ale především se zaměřili na budoucí podobu formu podpory a spolupráce.

Evangelische Partnerhilfe e.v. (Evangelická partnerská pomoc) se sídlem v německém Hannoveru zastřešuje již přes dvacet let finanční výpomoc z prostředků, které získává formou dobrovolných darů především od německých duchovních a církevních pracovníků. Tyto prostředky jsou poté přerozdělovány podle daného klíče do partnerských církví ve střední a východní Evropě. I tyto prostředky se však v posledních letech snižují. Účastníci konference diskutovali o nových pravidlech rozdělování a také si vyměňovali zkušenosti z nakládání s těmito prostředky z jednotlivých církví.

Na konferenci zastupovala naši církev ředitelka Diakonie a misie CČSH a tak během volného programu došlo na jednání o možnosti spolupráce v oblasti diakonie s bratrem Bergnerem (Oldenburg). (H.Z. listopad 2012)

 

Dobrovolnický projekt „72 hodin“ v Hrádku nad Nisou

 Hned dvě skupiny dobrovolníků se zapojily v Hrádku nad Nisou do projektu “ 72 hodin“, který byl vyhlášen Českou národní radou mládeže (ČNRM) a Libereckou občanskou společností (LOS). Organizaci přímo na místě zaštítila přípravou Diakonie a misie církve československé husitské.

 Do prvního první akce se zapojili kluci ve skate-parku. Nejen důkladný úklid, ale i drobné opravy zabraly celé odpoledne. Tyto kryté prostory slouží především v zimních měsících jak pro jezdce na skatu, tak na kolech.

 

Druhý projekt si vyžádal delší přípravu a nedělní akce byla vlastně vyvrcholením třítýdenního úsilí, kdy dobrovolníci vytipovali historická místa ve městě a zpracovali nejzajímavější informace k nim. Obstarali si historické oděvy a ještě navíc napekli buchty a jiné laskominy. Na prohlídku historickou stezkou města přišli jak maminky s dětmi v kočárku i odrostlejšími, tak i senioři a osoby na vozíčkách. Nechyběli však ani zástupci střední generace a mládeže. Osobní nasazení průvodců, soutěže pro děti a výborné občerstvení přispěly ke zdaru celé akce, která se bude do budoucna opakovat při takových příležitostech jako je například „Den evropského kulturního dědictví“.

 ČNRM A LOS tak v Hrádku získaly k realizaci svého projektu dobrovolníky, kteří rozšířili věkovou kategorii jejich cílové skupiny. Zástupce diakonie potěšilo především osobní nasazení a nadšení účastníků a to, že se podařilo zrealizovat akce, které přinesou svůj užitek i do budoucna. ( H.Z. říjen 2012)

 

Diakonie CČSH se zúčastní Mezinárodního festivalu umělecké tvorby osob s handicapem

V pondělí 8. října 2012 se od 15:00 hodin uskuteční v Domě kultury v polské Bogatyni tento Mezinárodní festival umělecké tvorby osob s handicapem. Naše diakonie se sice nezapojí do programu na podiu, ale přihlásila několik prací do výstavy rukodělných prací, která je nedílnou součástí festivalu. (H.Z. září 2012)

 

Změna stanov a ve zřizovací listině střediska Domov „U Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách.

Na svém červnovém zasedání schválilo Církevní zastupitelstvo CČSH změnu ve zřizovací listině a statutu střediska Domov „U Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách. Jedná se pouze o technickou úpravu, kdy jsou odstraněny uvozovky v názvu střediska tak, aby byl v souladu se všemi ostatními dokumenty. (H.Z. červenec 2012)

 

V Brně vzniklo nové diakonické středisko.

Na svém červnovém zasedání schválilo Církevní zastupitelstvo CČSH vznik a stanovy nového diakonického střediska Centrum volného času Jordán - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské. Toto středisko se bude především věnovat práci s dětmi z ulice a volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. (H.Z. červenec 2012)

 

Reorganizace činnosti střediska DM CČSH „Strom nadějev Trutnově.

Na základě dlouhodobé analýzy rozhodla středisková rada střediska DM CČSH „Strom naděje“o reorganizaci činnosti střediska. Středisko do budoucna zaměří těžiště své práce především na práci s dětmi a mládeží. I nadále bude spolupracovat s Klubem vozíčkářů na některých společných aktivitách. Na konci druhého pololetí roku 2012 dojde k vyhodnocení tohoto modelu činnosti a jeho případnému doplnění. (H.Z. červenec 2012)

 

Betlémská sbírka putuje do střediska Domeček v Trhových Svinech.
Letošní bohoslužebná sbírka ze slavnostních Bohoslužeb v Betlémské kapli byla věnována diakonickému středisku Domeček v Trhových Svinech, které se nacházejí nedaleko Českých Budějovic. Středisko, které se vedle práce s lidmi s handicapem věnuje volnočasovým aktivitám s dětmi a mládeží a pomáhá jim řešit jejich problémy. Výtěžek dnešní sbírky použijí na materiál pro jednotlivé aktivity a další úpravy prostoru klubu Archa. V letošním roce oslavilo diakonické středisko „Domeček“ 20. let své existence. Jménem vedení a klientů diakonického střediska Domeček děkujeme všem sestrám a bratřím za duchovní i materiální podporu diakonické práce. (H.Z. červenec 2012)

 

Zástupkyně diakonie na mezinárodním setkání žen v Brně

Pod vedením sestry farářky Neimanové proběhlo mezinárodní setkání žen z náboženských obcí z Čech, Polska a Německa. Celé setkání zahájily ve čtvrtek 14.6.2012 večer pracovnice DMCČSH. Po úvodní pobožnosti přednesla ředitelka diakonie referát o významných ženách z historie a to i se zaměřením právě na významné osobnosti žen právě z těchto tří zemí. Bylo zajímavé sledovat, kolik toho vědí ženy z druhých zemí o jednotlivých historických osobnostech, překvapily, nás kolik toho vědí o B. Němcové nebo manželkách našich králů. Tématem byly také osobnosti žen, které se v historii našich národů věnovaly sociální a diakonické práci. (H.Z.červen 2012)

 

Workshop pro pracovníky diakonie

Diakonie a misie CČSH a město Hrádek nad Nisou připravily dvoudenní workshop pro zástupce institucí a spolků, které se zabývají práci s lidmi s handicapem a seniory. Toto setkání proběhlo 13. -14.4.2012 v polské Bogatyni a českých Heřmanicích . Účastníci měli možnost prohlédnout si terapeutickou dílnu sdružení „“Bez barier“ v prostorách Domu kultury v Bogatyni.Další část programu potom proběhla v Heřmanicích. Prezentaci svých výrobků a pracovních postupů v práci se seniory zde v rámci programu ukázalo i Diakonické středisko CČSH z Domova u Spasitele z Frýdlantu. Po dvou společně strávených dnech si všichni odváželi nejen zkušenosti a inspiraci, ale i rozpracované výrobky, které budou moci vyrábět ve svých zařízeních. A došlo i na nově navázané kontakty a termíny vzájemných výstav. Středisko diakonie „Domov u Spasitele“ z Frýdlantu si domluvilo vzájemné návštěvy a budoucí spolupráci s klubem „Bez barier“ -  střediskem volnočasových aktivit pro osoby s handicapem z Bogatyni. Všichni účastníci se těší na setkání během „Festivalu umělecké tvorby osob s handicapem“, který se uskuteční v září tohoto roku v polské Bogatyni. (H.Z. duben 2012)

 

Finanční podpora střediska diakonie v Borovanech

Na základě jednání ředitelky diakonie a zástupců Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů došlo k dohodě o podpoře diakonického projektů naší církve, CJKSPD se sama nevěnuje diakonické činnosti, ale podporuje jednotlivé projekty po celé ČR. Finance byly přiděleny na základě projektu do střediska DaM Nazaret v Borovanech a byly využity pro pořízení elektrické pece na keramiku a přídavného zařízení k této peci (dotace 60 000 Kč, celková cena 156 000 Kč). H.Z. únor 2012)

 

Infoburza sociálních aktivit v německé Žitavě

Infoburza na které měli možnost se prezentovat zařízení, která se věnují pomoci lidem se uskutečnila 14.9.2011 v prostorách Klášterního kostela v Žitavě. I DM CČSH zde měla svůj stánek, který informoval o práci diakonie a prezentoval i výrobky klientů některých středisek. Zájem byl především o středisko diakonie ve Frýdlantu, jehož těžištěm je péče o seniory a které leží nedaleko od středisek, které se věnují péči o seniory v oblasti polské Bogatyni. (H.Z. září 2011)

ċ
P1030841.JPG
(2377k)
Hedvika Zimmermannová,
17. 9. 2012 7:20
Comments