Střediska diakonie a misie

Střediska diakonie a misieVsoučasné době spadá pod Diakonii a misii CČSH sedm středisek, které jsou samostatnými právnickými osobami. Diakonie a misie úzce spolupracuje jak s ostatními organizacemi vykonávající diakonickou, sociální a pastorační činnost v rámci CČSH i mimo ni. Činnost diakonie je ve své instituciální podobě závislá na státních zákonech a s tím spojeným přerozdělováním finančních prostředků. V lidské rovině však může stavět na nadšení dobrovolníků a podpoře jak jednotlivých náboženských obcí, tak i celku církve bez které by nebyla schopna plnit svou funkci v celé škále své činnosti.

 

Činnost diakonie probíhá především v těchto oblastech:

-       péče o seniory

-       péče o osoby s handicapem

-       práce s dětmi a mládeží

-       spolupráce s dobrovolníky

-       práce s veřejností

-       národní a mezinárodní spolupráce s partnerskými organizacemi

 

                     

 

Domov „U Spasitele“

středisko DM ČCSH,Máchova 650

464 01 Frýdlant v Čechách

tel. 482 312 376

d.uspasitele@volny.cz

http://spasitel.ccshhk.cz

 

 • Zařízení nabízí své služby a péči seniorům a handicapovaným osobám převážně ve věku nad 70 let.
 •  Klientům je zajišťována celoroční nepřetržitá služba, (ubytování, stravování, praní prádla, zdravotní péče, volnočasových aktivit a ostatních souvisejících služeb).
 • Kapacita Domova U Spasitele je 45 klientů.

 

 

Penzion Horizont

středisko DM CČSH
Na Vrchmezí 8/231,
160 00 Praha 6 -Suchdol
220 921 242 (i fax)
233 101 421
www.domowhorizont.cz

 

 • Služby a péče seniorům. Nabídka trvalého ubytování, „Horizont“ poskytuje klientům samostatné ubytování,  služeb využívají jen v té míře, kterou si stanoví sami.
 • Snahou střediska je zaangažování mladé generace. V penzionu jsou 3 ubytovací jednotky pro 4 dobrovolníky, kteří vykonávají pohotovostní službu. Stacionář střediska funguje v pracovních dnech.
 • V součinnosti s ÚMČ je poskytována  terénní pečovatelská služba.

 

 

Domeček
 středisko DM CČSH
Branka 588,
374 01 Trhové Sviny
tel: 386 322 545
      607 814 868
domecek.ts@quick.cz
www.domecek.org

 

 • Integrované středisko pracuje s dětmi a mládeží od r. 1991. Denní centrum aktivit slouží k integraci klientů do společnosti, práce s těžce handicapovanými (12 stálých klientů)
 • Volnočasové aktivity - kroužky a kurzy (720 dětí a dospělých ročně) Pořádání jednorázových akcí – víkendové, letní tábory
 • Dobrovolnická činnost - v evidenci má středisko Domeček cca 80 dobrovolníků, z toho 60 dobrovolníků plně aktivních
 • Nízkoprahový klub pro mládež Archa.

 

 

Nazaret

 středisko DM CČSH
Dílna Podzámčí

Žižkovo nám. 1

373 12 Borovany

Tel.: 736 711 253

nazaretdilna@centrum.cz

www.nazaret.cz

 

 

 • Chráněné dílny, tkalcovská a keramická, zaměstnávají pracovníky s různým postižením
 • Volnočasový program Borovany – kroužky pro děti, mládež i dospělé – cca 60 pravidelných účastníků týdně
 • Volnočasový program o víkendech aj. – řemeslné kursy, přednášky, koncerty
 • Denní centrum pro těžce handicapované

(8 klientů)

 

 

Trango

dům na půl cesty

středisko DM CČSH
ul. 28. října 20
789 01 Zábřeh na Moravě

 

 • Středisko ve stádiu hledání nové náplně.
 • Poskytovalo služby pobytového zařízení pro mládež ve věku 18-26 let, pomoc klientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
 • S účinností nového zákona o sociálních službách pozastavilo středisko svou činnost. 

Strom naděje

Úpická 146

54101 Trutnov

 Tel. 499815651

 

 

 • Středisko, jehož činnost je především zaměřena na práci s osobami s handicapem
 • Velká část aktivit provozována formou „Klubu vozíčkářů“

 

 

Centrum volného času Hláska

Husovo náměstí 60

41301 Roudnice nad Labem

Tel. 605 445 739

 

 

 • Středisko, jehož činnost je především zaměřena na práci s dětmi a mládeží
 • Nabídka volnočasových aktivit formou klubu

 i jednorázových akcí

 


 

Duha

Husovo náměstí 60

41301 Roudnice nad Labem

Tel. 605 445 739

 

 

·         Středisko, jehož činnost je především zaměřena na psychosociální rehabilitaci sociálně vyloučených rodin, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež znevýhodněné výchovnými či vývojovými problémy a pro seniory.

 • Nabídka volnočasových aktivit, kulturní pořady a ediční činnost

 

 

Comments